ข้อมูลล่าสุด 31/03/2023 01:33:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,605.42 -5.10 -0.32 1,613.16 1,601.03 16,727,941 50,916.15
SET50 969.55 -1.90 -0.20 975.04 964.65 1,054,590 30,735.36
SET100 2,169.55 -5.74 -0.26 2,181.54 2,160.24 1,581,612 37,126.88
sSET 1,037.35 -7.44 -0.71 1,047.86 1,036.98 817,458 3,463.25
SETCLMV 946.75 -10.79 -1.13 958.25 945.49 698,750 16,098.86
SETHD 1,149.22 -11.02 -0.95 1,160.72 1,148.30 670,625 10,072.36
SETTHSI 1,025.53 -3.32 -0.32 1,030.95 1,022.19 1,417,256 32,481.86
SETWB 984.17 -10.13 -1.02 995.35 982.04 377,647 8,321.61
mai 541.87 -2.75 -0.50 547.63 540.50 850,330 2,096.40