ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

361807285 549 106 228 92

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

361806361808
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
123146179086631731915975998999
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
030724102710159649211843214083262826368395496330746540849280
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
000041045570048398050594071290123267145746164111168461171859183350195532208850212294227728231092233217235127268376300010334825341914363457376336419917427019442889444115452160454268474797478179517608542929550374573443585688608383630770645356787604858263861952872244875094883009909234931697958992968981
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
