ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

155012247 736 236 540 06

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

155011155013
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
034469138648243880834831906492
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
197770214041423387510732540646813517818637908522973781999289
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
000680026381116933129532135307147785153108181559201394234259271952313439323541326167362363375546389714391791417235427353441194462186497551498234521027538395555889581416587387605667694416707704708942711525713610715686730171739050746627799881807429813280831329866530925025928267946794973062973621976980
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
