ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

395919289 859 413 508 58

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

395918395920
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
120215189228288325345563691078
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
103342158303358202542136642745644686720279757881768711953929
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
008222036229051291060894064668083285111765145118156364168721204875252072259894284985289593316081346456348031360427373157392991465055475965495006496246532586534921562861571656585621605497612930623613624291637204670604692706729970757301770121772293776377816872849342893619916613938292952299983261985349
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
