ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

970618391 738 578 870 10

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

970617970619
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
027641071472240029750408754915
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
027001036686046457050015054035127728440807559912563497703812
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
021029055562065784109269111613132475188237248127272557280433295683333075357939364264375430376952380267381360412553413209414691443201506730524202542181546080546609563274599096628418628478635814651017651522659179664953671806694512696381702837717211729985734820739080780140817507856671899553910657916803
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
