ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

061905236 834 234 691 07

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

061904061906
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
054852406741462729968484974551
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
014226137187137904360370477621507696558421887054897071954907
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
014670014977032350032732045636083881089430114381118641125559152371159286184335209268279049283095288443289590300967307804312654318319346992371222376408389769397293441726448014468247472285474482483101522647554316591703611484639178652362673403702151714852781143860524866003868188868784883050888200983252
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
