ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

098597085 644 592 816 57

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

098596098598
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
030430165734585460637407765976
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
102528122960376498408262578833792203892066948978972038975056
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
007283036845046948057235059896063574080025091316178514200165219734259271304496313927329052337807359828373008381502427110428611434204492914510671550817566598607883628866629505629661655589662042667166678261713221716046720601733213747197747494776735778129787203869498893627893761927510956547977322999889
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
