ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

613106037 158 606 799 15

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

613105613107
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
260581303154411888430003727090
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
001926038740065191141416216778356729390254572018725622889760
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
002873022021046439064881068184071002095309103351114275130950142660150942158338166240171128179944204857225950230556237460247829256461264433277305308364417107435910463364500692539167570791585069595563601662615139624517723424757204766026781029795254842415846032846114872091874255912581947889953471972674
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
