ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

484669206 996 194 278 50

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

484668484670
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
086250368765514029887120954205
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
046664054843222817230257548651559043693280710308719678758205
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
006636039088049945067206068219070342095055095583101824140715245423259216299368330123357464377133396894401131415143415544421805422145431175444448458811471562501973520325520723547201556952561919576773588651609268614292629353666127690339702673726067736202762625794872835373850767861215884296912266979450
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
