ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 มกราคม 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

880159731 786 119 529 92

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

880158880160
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
021741240373344456503645630604
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
038528051358250958332951339540429850625947755668772337877508
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
005625008586009133041519051670058209112443115606116975130666141171170482227797276434305643326888351122372302396191448192450333464465480558480855486269491588491660499802528621529824573135574641590586604265673273710275724919731485776979811039821911824178847379848406870861914896915079974508981940983312
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
