ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

070935609 817 007 379 90

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

070934070936
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
107594146272323836573404701242
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
004130040643045928062597218317225771228836268726388096852593
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
041109099007112752148677154106159378173063182666193148194213204372229704230860274165285957297611298902356214360660417513430041442979465768476297481458482532483411491333499358516271559962580459600095622424646158696485699191746652768326770608777807794819798608808893821390842371893813912038934059985422
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
