ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

046750421 666 160 355 23

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

046749046751
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
222907607877688916774867903009
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
008080186274229231240427294023355578374932686663930251997687
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
041893077613085636096694103255103567155863156915164905173832193778204635205425220374221820255495267524275368292566301331305251363435379150434874446288468782520247533294546756577020624254628233639769653259679102708283728843779482786656823503834195840885848624895880898526943262945374958776961997974570
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
