ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

556725058 174 233 927 70

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

556724556726
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
293467342247365384639692892036
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
095209277128296933367947462414569539640134807558838873932985
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
016597018282024202038765045572051925055601055815105592140209155736159233248677271683275332293411311096315510318390325522327020338252343742354227366094469947475009486401505611515417535236538659559479602217648530651528657775671916714855715322746858790040794604832235857273884015925115956805962063982464
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
