ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

713517073 794 414 511 29

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

713516713518
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
398790481761577000776514907506
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
112633370953449252463647512824515140594963628602653703781948
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
017608024833072071091198095053123473129551137545142611145132149972160589192736210018232868251695277069313543341533421711428306449585452963458012458468498990510525593873628663633700651097664498675268710137717202729892732758733558781270794728833388835333871053888415893891929611936260937647964413973694
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
