ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

691861007 054 447 668 17

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

691860691862
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
157919366069544617680914804425
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
112408307839331371338578395641506490635554690232851224870009
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
014606024799030064046667053069062912078011108375108448148651167725193480214739217448276853308180328739335487343705422605437491442916495602499861520488526196526772531596540189563169568097580036601497607272666947675198677012723389730333744331758593770346792187852152854026868614869012933510947561964404
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
