ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

292972193 620 723 978 45

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

292971292973
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
124848656917702393731422830707
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
047586111294207831240372571494599444634074726710842774855177
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
006048020925027436048528067688076362085454105316110194124263125789137289197921204961207420283709299036362244378965416535449216522964526180527799530000565325569724576016602448632833635535641913642181644918656206697733725316727472761737763319812789865643880066896004899781900781926246926442986326995773
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
