ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

100787013 143 264 478 56

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

100786100788
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
045428549276781310834769942167
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
000122361069514471534015537262563992666476835535955619989425
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
012390048032048807098027102275123254125303161526192902264921298720314320321130344679356546372183377021384755403130416730418831424710430557455640460007496148499730531016531096534006534464552650557780579319654438666515695859719803749459801753831712845202854373854523862423959764968067976709979472992357
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
