ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

472270283 755 393 577 05

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

472269472271
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
004754115222182118697143806923
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
034428041251140300215319308360505929603307757887927262930328
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
021758025166027180054219085354085604127672150300158496172625186107199591242951282870294073294430317602318502333484358158360355384012403589408126411273446001468083474839480817502632504665584031621370636933642743648707723558775867777286779308806346825223872136929472938467942949955048966168970594983606
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
