ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

835538290 838 051 806 73

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

835537835539
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
316827731177743731788652923096
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
045942183440323456389816488050575910648700727081735004756048
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
000395053547054700058820082383099988104432105610126701150558183517221238258747301404314364343900374636410900438714469811484349487907488358494884516745529147531335542620552557588420612105649606669007679528712017759204760427806822814393817353825800826174834237871042894512904906906356942297948990970326
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
