ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

912307248 605 282 651 97

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

912306912308
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
332913742193832004911667977731
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
414365436403494890584375614537839535843195889390926898962702
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
001885011056027316027506030342072932073651150655186057203361223805232070243453250256268571283305297047318935321269360777376832415234440543492891494661524610527527535339555852584381597914600583603395627162633893643180682896728128737151747455770172851269949369949864959742967461976654980145990239998072
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
