ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

819068591 979 419 547 36

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

819067819069
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
357005418296607012867865959790
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
092409138033160702191551469065707019717892777805778106831176
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
008114031352040781069230086093114314117470118117119166171410173329176341231971247563253384288722310806317631317938350536352799356979384157403158431707440360501062525593537836572028574048577997595777653633678823698896712546737043757343785061786155811808819260831205892983956172958107984568988171990220
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
