ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

077258739 740 401 485 82

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

077257077259
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
082736303780425815813107953223
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
062798071808137779141265205386236522344379376897678273889372
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
004969049201071318087044117488126096138203149268179517181287183684221359235426239271241706267661343651383667398158406890424100462939499894512115524517549070595084607591610231611485661675676765689815746831751933807187819551822365831441838473844778846552872200904216906309933186954486959502962421981544
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
