ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 มกราคม 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

384395367 653 566 878 15

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

384394384396
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
177520231007323948394142788724
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
032732091718296997310475399658482727555122561476614475915778
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
016674019581020162041730050202064982126189155182165811198094225769225876288692294899314136319267362907385971437093445244445989459912488934491441493820501929511246522461533195571797578462595994610948629002639393658447667634679357775492800980828762834333847443878459878632915839963864976765985420995594
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
