ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

873286510 533 494 682 53

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

873285873287
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
265514741212906944922280948458
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
073630143752173669330820473357792949845538857511861354898120
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
017054023228032076121206128737136263150854157171188731192502196201215682232905237420245243285630308840323789338273339760395079420117421436445983451992492794494909523339547460563511574589587100647447688668696000712001718145735416747795778198807283808191838547844588850386859111922084962683968309969027
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
