ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2563

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

875938294 328 597 780 98

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

875937875939
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
060416493313520618534604876474
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
014656120115134908271109283043581228601360769895836387858575
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
000813002570017470019458034412048014071910160294173917199337199628200851247875252311255468276985280688289386339323339332341799363887372579386874387773396335447660448714464406489170498308514660548207575900599838609848620636625448630541663914680507708247774454795450829031893641910734919836927971967652
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
