ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

775476149 912 563 580 89

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

775475775477
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
612953622637832339842798998783
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
075264369605381862448926565307573781578345612143776700932528
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
001074015988032846040475045088061897080768088551120392191791211474240533249743256817262597296153355646388914397295411140414618435683481865491578507898519409561554572098585312587091622746625203644213657929675874695168724456764758804113806914825945828558834073840996842568866336875287890480897151948332
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
