ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2562

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

174055625 884 127 800 29

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

174054174056
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
148954255633378246470569689035
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
150436246499271290280553350687414799512414594400601185640268
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
000535065665076779115251148965152538153350153682154081195527197479228455239653244071295720300635306923337366339011378105391948398076421356446475456557494186509304527489594997601620640923651870666647692750730697755199756626776913781527815347822552880729908942921552940042941212954939960992994895999677
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
