ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

061324043 476 374 699 25

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

061323061325
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
275266546364618474731648875090
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
067098078151219180281336308191409474417523448369597096620716
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
002573012374018238024744049779064327073231076422091443097966107024116751122388124263129473169609171923182587190459217704226313269667305866307799335481347861390897395329405536449832461721468758519089572910575937628648644456673398677693685296686259696183719278832700835731836038852726943945962009978113
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
