ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

570331512 930 966 968 23

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

570330570332
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
310772573191577692629457779270
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
003676089337158947179488284672290952393268397769576388876211
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
048603084624118408123010127789161306178504216582223862237516240533258216263469268514276288339172374270385850440158446211481383535478540192555229568384606301622698631676639534642568663636665596666644673921694176717799725228733241776505780587802136804162806070806336861567915023917829936372944627992480
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
