ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

724628148 883 154 877 64

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

724627724629
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
023644274318666574758539878490
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
163910202490217345224170261214269890332721493531887147995997
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
004456046892094390102228136452179271203521236777264612288303292636318366334155347509350247378046403968404937428648439478449253454662455523466697466825469520522101533140533321534047556091584915587200659002659499686602701817761855813686846326849648880086894766906366918959924477940342941453944581976515
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
