ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

345650137 999 830 837 65

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

345649345651
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
005635066686146602432988692107
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
012586275705330076580277704842759856794658798873827364901763
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
000843016032023763054453059716090642105830108095132263143992174635175788216153223903272940282993284421329270365141405002415241417417426290464057554844585359586277589640592433664034684929689001706405718053749848767548782939802912805217818038836854859558886991896335898642916788917551972134973904985034
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
