ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

074824881 910 612 879 56

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

074823074825
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
077816100146382946780049959518
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
189164284080369800458132478135498627511546529682892114955182
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
011101014153018001067857077854108644131564157343190147205063218919221686230708231735249852279529285815336915368273393849396246399004414405424574460236472162546507554197567358595082628669638459641457649049658949676671731251748318769570776242777727791180802019885226899742903124909382917115920342962784
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
