ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

967134643 779 197 948 04

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

967133967135
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
028581206508437256730956907234
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
177667189708217893338966380667531597687327729913804000899764
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
009460031766069344089459110989125673132201140190175405241789246386259839266597267823274222335020336560364782414697431987440174448776449107471743488778508346522939528949615649618389635591639726668416685894716763720662760122765326816955823843858535872235882716885774912914916707930899943748962815993136
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
