ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 มกราคม 2562

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

197079206 412 127 660 65

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

197078197080
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
050524199091329036374436823248
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
105720105929322305330052426556479139532829762573830383871171
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
000955005060051864060930094383108623132632142915230797346128361491376790390823426864445923473801481149496910525378527445531365538597548624557183558070569493576901584160585852611243611926620003627516681678702430724462770861805145806447816624828093847995852124861815873709894729908951927349933505965293
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
