ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

021840045 307 561 988 67

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

021839021841
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
062948127470288347548436628614
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
270065464017473504530912575061770249952634988694989425995541
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
016086116226124870129956169205182461187910189146205144207414242734256039283334301910336526352184362582382852394749394958397740401668404330407257438263473839576342585200594545603363611618633252636183637833690892709491730042731791755978792456876942883662898711947046971620987205988277992200995247995971
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
