ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

989903471 930 140 876 16

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

989902989904
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
252090446476735286757257791223
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
222327226811231106295203330914511236545750851309938932984511
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
005511021695028167042387052883075104102170125934146035146778188409287321305721305805311118329611340357345304350798360774372685373520487311491886495895520052534380545963563348582254591944642692680063717411734303804819813985817775828635855184883644884593903939921067925918956606960173972819975750982153
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
