ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

149840384 576 046 509 58

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

149839149841
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
047382102766226125682104872244
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
024675160886167422184333248790349855365750725735760081883143
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
000799012011032089037432057964058643060974087749106857138222143709145637146366155203158121203146208696255526275691285929292615292892318736339063352762360255385469409908421242436947459491468207504327508117510277531899569624580463611484656368670915685895732883774811851904855101875239875616935270992254
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
